Wat is DiSEqC

wat is DiSEqC

DiSEqC
Digital Satellite Equipment Control – werd ontwikkeld door o.a. EUTELSAT en Philips, met als doel een standaard te definieren voor het aansturen van receivers en randapparatuur zoals rotors, LNB omschakelaars, etc.
Hiermee kan men dus bijvoorbeeld twee schotels (b.v. een voor de Astra en een voor de Hotbird/EutelSat) aan 1 receiver hangen.

Waarom DiSEqC?
Oudere satelliet ontvangers (receivers) begonnen allerlei zelbedachte varianten te gebruiken voor het aansturen van randapparatuur waarbij voor de gebruiker de vraag steeds groter werd: wat past nou bij wat?

Bepaalde satelliet ontvangers schakelen om met een 14/18 Volt spanning om te kunnen kiezen tussen de Horizontale en Vertikale polarisatie.

Een andere omschakeling, vaak gedaan met een een 22Khz tone-burst, is het kiezen tussen verschillende satellieten (2 LNB’s al dan niet op 1 of 2 schotels).

Intussen is echter het bovenste frequentie bereik (11,7 tot 12,75 GHz) steeds interessanter voor b.v. digitale programma’s. De daarvoor gebruikte universeel LNB’s (10,7-11,7 en 11,7-12,75 GHz) gebruiken het 22kHz-Signaal ook om te schakelen tussen de twee frequentie bereiken.

Hierdoor vervalt een stuursignaal die we nodig hebben voor het aansturen van een omschakel mechaniek om te kunnen wisselen tussen 2 satellieten.

Met DiSEqC wordt alles anders, in onze digitale samenleving kunnen we namelijk ook digitale commando’s doorgeven naar onze satellite apparatuur. DiSEqC is neerwaarts compatibel, dus oude randapparaten zijn ook nog bruikbaar. Hiermee bedoelen we dat een omschakelaar voor het schakelen tussen twee schotels, die voor DiSEqC 1.0 is bedoelt, prima samenwerken met een DiSEqC 2.0 receiver.

Andersom zou het wel eens kunnen zijn dat een DiSEqC 1.0 reciever niet overweg kan met een DiSEqC 2.0 omschakelaar … dit is alleen proef-ondervindelijk te bepalen omdat sommige DiSEqC 2.0 apparatuur bijvoorbeeld wel of niet naar DiSEqC 1.0 commando’s luistert.

TIP: Spreek dus met de dealer af dat je bepaalde apparatuur mag retourneren als het niet werkt!

Het DiSEqC-concept werkt verder met het concept van 14/18 Volt en een 22Khz tone-burst. Bij DiSEqC stuurt men vervolgens hierover de digitale commando’s (zowel de reciever als de omschakelaar moeten dus wel in staat zijn DiSEqC te begrijpen).

DiSEqC is bruikbaar voor zowel analoge, digitale als analoge en digitale installaties.

DiSEqC varianten

Mini-DiSEqC

Met behulp van de eerder genoemde Tone-Burst (= Mini-DiSEqC), kan met twee universele LNB’s (voor zowel analoge als digitale satelliet-ontvangst) gewerkt worden, waarbij de omschakelaar steeds 1 van de twee LNB’s kiest. Deze omschakelaar is een speciale DiSEqC schakelaar die met de 14/18 Volt en de 22 kHz Tone-Burst gestuurd worden.

DiSEqC 1.0

DiSEqC Versie 1.0 staat het toe dat we 4 schotels aan een reciever kunnen hangen, door aan de receiver (Master) een omschakelaar (slave) te hangen die met digitale commando’s kiest welke LNB gebruikt dient te worden.

Het gebruikte signaal bestaat uit de volgende informatie: – lage of hoge frequentie band – vertikale of horizontale polarisatie – welke LNB het gewenste programma dient op te vangen

Toepassingen van DiSEqC 1.0: – Ontvangst met 1 satelliet (1 LNB dus) – 14/18 Volt – Ontvangst van 1 satelliet die zowel digitale als analoge uitzendingen heeft – 14/18 Volt – Ontvangst van 2 satellieten (2 LNB’s dus) – 14/18 V + Tone-Burst – Ontvangst van 4 satellieten (4 LNB’s dus) – 14/18 V + Tone-Burst en Loop-Through

Er zijn intussen speciale LNB’s die gebruik maken van een zogenaamd Loop-Through signaal waarbij het signaal van een 2de LNB doorgelust kan worden via de 1ste LNB. Dit soort toepassingen is al bruikbaar bij DiSEqc 1.0.

DiSEqC 1.2

Is een uitbreiding op 1.0, waarbij de receiver ook nog eens rotors kan aansturen voor het geautomatiseerd draaien van een schotel.

DiSEqC 2.0

Bij DiSEqC heeft men daarbij nog eens een terugkoppelingkanaal ingebouwd, die informatie geeft over het aantal aangesloten LNB’s en de manier waarop ze aangesloten zijn. Met een tone-burst op een bepaalde frequentie, maken de LNB’s en de omschakelaars aan de reciever kenbaar dat ze er zijn.

Toepassingen bij versie 2.0 (naast de toepassingen die we al bij 1.0 zagen): – Ontvangst van maximaal 4 sattelieten – Terugkopplingssignaal met info over het aantal en de soorten aangesloten LNB’s

DiSEqC 2.1

Heeft als belangrijkste verschil dat we hiermee tot maximaal 64 satellieten kunnen ontvangen,… nou lijken met dat wel wat veel schotels voor aan de gevel van mijn huis, maar goed… het kan (stuur me s.v.p. een foto als jij 64 schotels aan de gevel hebt hangen!).

Welke DiSEqC versie heb ik nou nodig?

Als je maar 1 schotel, met 1 LNB en maar 1 satelliet wenst te ontvangen, maakt het niet zo veel uit welke DiSEqC de apparatuur ondersteund.

Als je 2 satellieten wenst te ontvangen, b.v. de Astra en de Hotbird (EutelSat) dan moet de reciever minimaal de mogelijkheid hebben 1 omschakelaar aan te sturen met DiSEqC. Een eventuele omschakeling met een Tone-Burst kan dan ook genoeg zijn.

Voor het gebruik van 3 of 4 satellieten heb je echter toch minimaal DiSEqC 1.0 of hoger nodig.

Als de schotel draaibaar is m.b.v. b.v. een rotor, dan moet je minimaal DiSEqC 1.2 hebben.

Bijna ALLE omschakelaars zijn voorzien van DiSEqC 2.0, maar kunnen door de neerwaartse compatibiliteit ook overweg met receivers die lagere DiSEqC versies gebruiken. Althans: dat is de theorie. Praktisch blijkt dat men dat proef-ondervindelijk moet testen, dus het echte aansluiten … spreek daarom altijd met de dealer af dat b.v. een omschakelaar terug gebracht kan worden als deze niet werkt.

De meeste DiSEqC omschakelaars in Europa zijn bedacht voor gebruik met de Astra en de Hotbird (Eutelsat), evenals de bijbehorende recievers. Voor de meeste omschakelaars kan men ervanuit gaan dat DiSEqC 1.0 voor de reciever toch wel een minimum is …

Eerlijk gezegd hebben alle recentere recievers, of het nu analoog of digitaal is, ondersteuning voor minimaal DiSEqC 1.0 aan boord.

What is DiSEqC? DiSEqC is an open standard that stands for Digital Satellite Equipment Control.

In order to squeeze more channels into a given frequency band width, channels are transmitted with vertical OR horizontal polarisation.

The conventional LNB known as the “Marconi (polarisation) Switching LNB” responds to the supply voltage to change the polarisation. If the supply voltage going up the dish cable is less than 15 volts, the LNB will “see” only vertically polarised transmissions. If the voltage is more than 15 volts, it will “see” only horizontally polarised transmissions.

The older type of LNB had a separate polariser to do this job and was able to use the voltage to select High Band or Low Band operation (by changing the internal oscillator frequency).

So the modern LNB has a problem if it has to switch between two frequency bands. The problem was overcome with the introduction of the “Universal” LNB.

The “Universal” LNB switches polarisation with voltage but it also switches its internal oscillator for “High Band” when it “hears” a 22kHz tone. Specificallly, the oscillator changes from 9.75 GHz to 10.6 GHz.

Recently manufactured receivers incorporate a 22kHz tone generator which is menu-selectable on a per-channel basis. (One exception is the Ferguson SRD6 which has a tone generator but no menu selection. The tone comes on automatically if you program a channel for a higher frequency).

Older receivers require an external tone generator box in order to make the “Universal” LNB select High Band. The external box can be controlled by a manually operated switch or by some feature of the receiver which will put a voltage onto its control wire to switch it on.

An alternative use for the 22kHz tone is to control an external switching box whichfeeds signals from one of a pair of LNBs into the receiver. For example, you could have two separate LNBs on a dish connected to a switching box which is itself connected to the receiver by a single coaxial cable. When the box “hears” a 22kHz tone it swaps to the other LNB.

DiSEqC is an extension of this idea. It relies on a switching box which detects the 22kHz tone pulsing rapidly on and off. In this way, a specially designed receiver can control numerous LNBs through a DiSEqC switching box.

How DiSEqC Works

DiSEqC messages are sent as sequences of short bursts of 22KHz tone modulated on the LNB power supply carried by the coax cable from the LNB input on the receiver (the master). Messages comprise a number of digital bytes of eight bits each. Each bit occupies a specific time and teh proportion of that time filled with the 22KHz burst determines whether that bit is a 1 or a 0.

The first byte is the Framing byte. The first five bits in this follow the pattern, ‘11100’ to allow listening devices (slaves) to synchronise to the signal. Some of these may change with later versions of DiSEqC. The sixth bit is set to 0 if the message is a command from the master or 1 if it’s a reply from a slave. Bit seven is set to ‘1’ if a response is required or 0 if not. The last framing bit signals whether this message is a re-transmission of a message for which a reply has not been received.

The second byte indicates which family of devices the message is for. The first half (four bits) indicates the type of device (LNB,switch.possitioner.etc.)and the second half the particular type. In each half of this Address byte a value of 0 means the message is open to all.
Next comes the Command byte. This actually tells the listening devices what to do. This is followed by a number of Data bytes to pass on numbers relevant to the command (such as the angle required from a separate polariser).
For control of simple mini-DiSEqC switches, one of two tone bursts, generated with a sequence of nine DiSEqC ‘1’ bits and a 12.5ms burst of ‘raw’ 22KHz tone.